کفش طبی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

اگر مرتب کفش تنگ میپوشید، با گذشت زمان بدن با بافتی به شکل تاول که محتوی مایع است، سعی در حفاظت قسمتهای برجستهی پا میکند که خود تاول میتواند مرتب تحریک و دردناک شود و درد آن باعث خراب شدن ایام برای شما میشود. گاهی پوست جهت حفظ خود برابر کفش تنگ ایجاد پوست سختی را در محل تحریک میکند که به آن میخچه میگویند و گاهی پینه ایجاد میشود. انگشت چکشی نوعی خارج شدن از شکل طبیعی انگشتان پا است که بیشتر در اثر پوشیدن کفش تنگ ایجاد میشود که به صورت خم شدن مفاصل انگشتان پا و بد شکل شدن آنها است. در این صورت انگشتان پا تغییر شکلی مثل انگشتان چکشی نمی دهند. ناخنها را خیلی کوتاه نکنید و آنها را به صورت منحنی در نیاورید.

در صورتی که شما از کفش مناسبی استفاده نکنید در هنگام راه رفتن دچار درد و ناراحتی خواهید شد. برخی نیز با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته، عملکرد پای بیمار را در هنگام راه رفتن و دویدن بررسی میکنند. هنگام خریدن کفش به خاطر داشته باشید که به طور کلی پای شما پس از فعالیت ورزشی بزرگتر میشود به همین دلیل باید کفش خود را با در نظر گرفتن این نکته خریداری کنید. اگر به طور مکرر کمردرد دارید. در بچهها باید مواظب بود که به طور مرتب کفش جدید جهت آنها خریداری شود. راه رفتن با کفش پاشنه بلند موجب افزایش فشار و استرس وارده به مفصل بین کشکک و زانو میشود.

استفاده از کفش پاشنه بلند موجب فشار بیشتر به پنجه پا میشود. استفاده از این کفش ها همچنین موجب افزایش فشار در قسمت داخلی مفصل زانو میگردد. چون حس در پای افراد دیابتی کم است و گاهی حس ندارند، بنابراین متوجه زخم نمیشوند و این زخمها عمیقتر و عفونی میشوند و گاهی عفونت نیز به استخوان میرسد و منجر به قطع پا میشود. افزایش این قوس موجب میشود شکم به سمت جلو و باسن به سمت عقب بچرخد. این محصول ساخت کجاست؟ کفشهای ارتوپدی این اطمینان را ایجاد میکنند که از طرفین پا، پاشنه پا، انگشتان پا و قوسها پشتیبانی میشود.

کف پای صاف ناهنجاری شایعی است که گاهی مادرزادی است و گاهی به مرور زمان و با بالا رفتن سن ایجاد میشود. پاچنبری یا سندرم ژیل اسمیت، نقصی مادرزادی است که باعث چرخش رو به داخل یک یا هر دو پا میشود و در نتیجه انگشتهای شست به سمت میانی بدن اشاره میکنند. کفش تنگ در افراد دیابتی باعث ایجاد زخمهایی در پا میشود که گاهی اوقات غیرقابل درمان و حتی منجر به قطع پا میشود. چون قارچ محیط گرم و مرطوب را دوست دارد و کفش تنگ باعث عرق پا میشود، این امر محیط را جهت رشد قارچ ایجاد میکند. پوشیدن کفش تنگ باعث درد پا میشود. مرتب کفشها را بشویند و مرتب جورابها را عوض کنند و همیشه پا خشک باشد و از پوشیدن کفش با پای مرطوب خودداری کنند. علاوه بر افرادی که از نظر پزشکی به کفشهای طبی نیاز دارند؛ استفاده از آن برای جلوگیری از بروز درد و سالم نگه داشتن پا بسیار کارآ است.